BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Makelele 363 754
2 MrThien 350 584
3 OneSky 382 554
4 LongAka 314 550
5 Failth 400 525
6 DarkRose 399 421
7 HungBaDao 400 248
8 kenvipo 304 106
9 chinh3 400 600
10 ConDy 1 583
Bảng XH-::Mùa Hè::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KhungBo 400 100
2 NightHawk 400 100
3 CR7Nhe 400 100
4 KIlTIl 400 100
5 FacYou 400 100
6 ThanLong 400 100
7 LienXo 400 100
8 GankByMom 380 100
9 GiangbLaTa 301 94
10 AR15 400 89
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn