BXH - Thần Long
STT Tên nhân vật Level Reset
1 QUANGNGA 197 467
2 DeVuong 400 466
3 VoDanh 400 466
4 xThuTrangx 400 466
5 ThanhDiep 400 466
6 MayChem 400 466
7 PlopPo 400 466
8 MrChimse68 400 466
9 XxSHENxX 400 466
10 AnhZzKAzZ 400 466
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 JAVHot 400 827
2 OngTrUmBn 400 827
3 BoyBen 400 827
4 khenh91 400 827
5 Babykill 400 827
6 ChuTeUBN 400 827
7 BuomDen 400 827
8 DKNY 400 827
9 CSDN 400 827
10 JoeBiden 400 827
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?