BXH - Phục Sinh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 SUMlumia 400 137
2 phuong 400 137
3 TuanRuby 400 137
4 MeThienHa 400 137
5 suollchuoi 400 137
6 Yong 400 137
7 PeTer02 400 137
8 CuLan3 400 137
9 ZzKilluazZ 400 137
10 Bonz 397 137
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 ThocVaoDit 400 121
2 Royal 400 121
3 hades 400 121
4 NhinCaiGi 400 121
5 KhuogThuog 400 121
6 Yong 400 121
7 Braketech 400 121
8 Nitrons 400 121
9 KimHong 400 121
10 SoiCoDoc 400 121
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?