BXH - Phục Sinh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 SUMlumia 400 501
2 KhoiTit 400 501
3 bufffecrus 400 501
4 TuanRuby 400 501
5 suollchuoi 400 501
6 DarkKnight 400 501
7 zEvaDinhz 400 501
8 VuiLaChinh 400 501
9 ChiPheo 400 501
10 chuoi 400 501
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 DKMau 400 335
2 NamThaiX 400 335
3 RFDauMoi 400 335
4 ChetDICon 400 335
5 2019 400 335
6 ExitNo1 400 335
7 LaoBoDap 400 335
8 TuanRUBY 400 335
9 BaNgoai 400 335
10 Snow 400 335
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?