BXH - Thần Long
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Noxxx 400 161
2 DarkEF 400 161
3 DapCmEno 400 161
4 DarkLort 400 161
5 GapLaGiet 400 161
6 JeamPhong 400 161
7 MrShadown 400 161
8 TOKUDA 400 161
9 MGBolao 400 161
10 DungDK 400 161
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 QUANGNGA 400 665
2 AnhTanVL 400 665
3 AnhTandz 400 665
4 ChuongTran 400 665
5 BoyBen 400 665
6 AnhTan 400 665
7 Popeyes 400 665
8 Socket 400 665
9 DwShaDown 400 665
10 LV000 400 665
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?