BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 ParaDies 400 101
2 hugo 400 101
3 pindaik 400 100
4 ThanhPk 400 100
5 Zinh 400 100
6 chamay 400 100
7 TuHai 400 100
8 CryHeart 400 100
9 2AnhEm 400 100
10 duatoptest 400 100
Bảng XH-::Anh Hùng::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 KenDyNo1 359 264
2 SkyOne 334 236
3 DeathNote 400 221
4 ZgakonZ 400 212
5 soknho 339 212
6 thichdit 400 196
7 KingLey 400 169
8 S2KieuSaS2 400 123
9 ChemGiet 364 77
10 PhuongLady 400 426
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn