BXH - Phục Sinh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 ATheA 400 70
2 TigerDH 400 70
3 0001 400 70
4 CuLan 400 70
5 BOSSTOPONE 400 70
6 LaoBoDap 400 70
7 phuong 400 70
8 PeOHe0 400 70
9 LaoTocBac 400 70
10 LaoHac 400 70
Bảng XH
Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 DKNY 400 100
2 BangBang 400 100
3 SuPerMen 400 100
4 BaVuong 400 100
5 SumKenZzzz 400 100
6 phont2 400 100
7 GapLaPhang 400 100
8 TiuNgao 400 100
9 DauGauXBQ 400 100
10 ChiHai5Tan 400 100
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Santa Kundun Sub 8-9: [timerHU]
Chiến Trường TT-AQ Sub 9: [timerRA]
Chaos Castle Sub 1: [timerCC]
Blood Castle Sub 8-9: [timerBC]
Devil Square Sub 8-9: [timerDS]
Event Sky Sub 8-9: [timerSKY]
Event Blue (thỏ trắng) 1-8-9: [timerBE]
Đèn Vận May(Summer Event) 1-8-9: [timerSE]
Event Happy Hour: [timerHH]
White Wizard - Phù thủy trắng: [timerWW]
Event Rồng Vàng - Gold Dragon: [timerRV]
Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật