BXH - Thần Long
STT Tên nhân vật Level Reset
1 zZLuBoZz 400 441
2 VoDanh 400 441
3 MayChem 398 441
4 PlopPo 397 441
5 ZzKAzZ 379 441
6 MrChimse68 317 441
7 12ly7 350 440
8 XxSHENxX 344 439
9 SOSxWofl 321 439
10 ffffffff 317 439
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 DocCoVuong 344 774
2 TieuNguNhj 342 774
3 DKnight 341 774
4 ZzGONzZ 326 774
5 zVphongVz 311 774
6 VipBOSS 247 774
7 CoLorMan 232 774
8 VuongMauNN 219 774
9 ZzPhangzZ 197 774
10 alokk 400 773
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?