BXH - Phục Sinh
STT Tên nhân vật Level Reset
1 zfascx 322 464
2 AnhThu2016 346 463
3 bufffecrus 332 463
4 PeTer02 320 463
5 DangCap 312 463
6 TuanRuby 300 463
7 LaoBoDap 400 462
8 EvaNoBiTa 400 462
9 ZzGONzZ 400 462
10 zZxlinhxZz 400 462
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 1994 400 5
2 VaiCaLin 400 5
3 KieuTrang 400 5
4 ZplayVn 400 5
5 TsKing 400 5
6 Bruh 400 5
7 Ghost 400 5
8 AngelCry 400 5
9 quewqedwqs 400 5
10 Ahihi 400 5
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?