BXH - Truyền Thuyết
STT Tên nhân vật Level Reset
1 Makelele 400 1083
2 MrThien 350 926
3 OneSky 400 879
4 LongAka 400 829
5 Failth 346 782
6 kenvipo 368 536
7 DarkRose 400 531
8 ProDarK 400 513
9 ConDy 347 513
10 thichdit4 400 475
Bảng XH-::Mùa Hè::
STT Tên nhân vật Level Reset
1 CaRot 347 238
2 NightHawk 331 232
3 ThanLong 341 226
4 HeoPeXinhh 331 226
5 KIlTIl 11 225
6 DuyMinh 337 223
7 SHIVA 331 223
8 KhungBo 372 222
9 GiangbLaTa 368 221
10 TAOLABOMAY 332 221
-::Fanpage::-
Từ Diễn Đàn