Chiến Thần
STT Tên nhân vật Level Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hội Tụ
STT Tên nhân vật Level Reset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?