Tổng kết TOP PCPoint Bang Hội và Cá Nhân

Ngày đăng: 21/12/2022 | Chuyên mục: Tin Tức


Vậy là Server Đế Vương đã vận hành hơn 1 tháng, ngoài việc mở tính năng mới BQT cũng xin thông báo danh sách TOP PCPoint (Săn Boss) trong tháng 11 như sau :

# Nhân vật PC Point
1 TuanRuby 100642
2 AoGiac 98960
3 KiuKiu 35998
4 EFTOAC 33560
5 McBaBy 26802
6 DAYBOSSDI 23206
7 321456 13510
8 TenNhanVat 11786
9 K0DuTuoi 10152
10 BuomDen 6992

Về TOP Bang Hội :

17 HaNoi TuanRuby 17 184.422 TuanRuby ( 100.642 )
18 LUAVIT ChanGiaXuc 63 128.022 AoGiac ( 98.960 )
19 TopGuild Top4 11 71.980 McBaBy ( 26.802 )