BXH - Hội Tụ
STT Tên nhân vật Level Reset
1 2222222222 400 210
2 IUUI 400 210
3 MGGioLanh 400 210
4 Supper 400 210
5 Achilles 400 210
6 Milu 400 210
7 SAMGHOSI 400 210
8 LaoCa 400 210
9 PhongVan 400 210
10 Summ 400 210
BXH Phục Hưng
STT Tên nhân vật Level Reset
1 OngTrUmBn 400 829
2 BoyBen 400 829
3 BuomDen 400 829
4 ThienThan 400 829
5 JoeBiden 400 829
6 DKnight 400 829
7 NhuocLan 400 829
8 Johnson 400 829
9 ZzGONzZ 400 829
10 VipBOSS 400 829
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?