Chiến Thần
STT Tên nhân vật Level Reset
1 conmemay 400 390
2 HieuDK 400 390
3 HieuDL 400 390
4 OGKush 400 390
5 CuMy 400 390
6 PhuThuySet 400 390
7 ZebRa 400 390
8 TaoLaBoMay 400 390
9 TPTK2 400 390
10 SimMon 377 390
Hội Tụ
STT Tên nhân vật Level Reset
1 BuLollKoA 400 815
2 DKNY 400 815
3 Edgar 400 815
4 Ca7Mau 400 815
5 Memorie 400 815
6 AnhChu8x 400 815
7 BienHoa 400 815
8 BOLAO02 400 815
9 Pencil 400 815
10 BOLAO03 400 815
-::Fanpage::-

Giờ Sự Kiện

Event Boss Attack: [timerBA]
Selupan - Event Raklion 8-9: [timerRE]
Medusa - Event Swamp of Peace 8-9: [timerSP]
Bạch Long Điện(Illusion Temple): Đang cập nhật
Event Rồng đỏ - Red Dragon: Đang cập nhật

1
Bạn cần hỗ trợ?