Danh sách TOP 10 Alpha và các nhân vật Max 100 Resets

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 DK8xPro 100/0 Rage Fighter Bạch Long 9/11/2016 20:05
2 AnLolNhe 100/0 First Class Bạch Long 9/11/2016 20:19
3 Phich 100/0 Grand Master Bạch Long 9/11/2016 20:21
4 Macao 100/0 Rage Fighter Bạch Long 9/11/2016 20:26
5 ShenLong 100/0 Grand Master Bạch Long 9/11/2016 20:46
6 Cucc 100/0 Rage Fighter Bạch Long 9/11/2016 20:52
7 ThanhTroll 100/0 Blade Master Bạch Long 9/11/2016 20:59
8 KIGofClAN 100/0 Rage Fighter Bạch Long 9/11/2016 21:06
9 MaThan 100/0 Grand Master Bạch Long 9/11/2016 21:20
10 Heoxinh 100/0 Bloody Summoner Bạch Long 9/11/2016 21:24

Danh sách nhận giải 50k :

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật Đổi Giới Tính Lúc Thế hệ
1 123213213 0100/400 Magic Gladiator Bạch Long
2 Phich 0100/400 Grand Master Bạch Long
3 DUNGNHINA 0100/400 Blade Master Bạch Long
4 AnLolNhe 0100/400 Blade Master 10/11 03:12:50 Bạch Long
5 HipMaiChoi 0100/400 Blade Master 10/11 07:16:45 Bạch Long
6 Cucc 0100/400 Rage Fighter Bạch Long
7 EMxukal 0100/400 Bloody Summoner Bạch Long
8 ThanhTroll 0100/400 Blade Master 09/11 22:00:18 Bạch Long
9 Buoi 0100/400 First Master Bạch Long
10 KIGofClAN 0100/400 Rage Fighter Bạch Long
11 Xinhxinh 0100/400 Blade Master 10/11 20:15:03 Bạch Long
12 LucDia 0100/400 First Master Bạch Long
13 Cucccc 0100/400 Bloody Summoner Bạch Long
14 BlackRu9 0100/400 Grand Master Bạch Long
15 Cucascsf 0100/386 Rage Fighter Bạch Long
16 Cool 0100/367 First Master Bạch Long
17 MaThan 0100/325 Grand Master Bạch Long
18 DK8xPro 0100/320 Rage Fighter Bạch Long
19 BulonM16 0100/295 First Master Bạch Long
20 ChaNoi 0100/290 First Master Bạch Long
21 ShenLong 0100/257 Grand Master Bạch Long
22 sunkaun 0100/20 Blade Master Bạch Long
23 Heoxinh 0100/15 Bloody Summoner 09/11 15:33:10 Bạch Long
24 Lion 0100/1 Blade Master Bạch Long
25 chaiennnnn 0100/1 Soul Master Bạch Long
26 vkHipMc 0100/1 First Master 10/11 19:56:04 Bạch Long
27 Xinhvlll 0100/1 Hight Elf Bạch Long
28 TamCa 0100/1 First Master Bạch Long
29 MYTAM 0100/1 First Master Bạch Long
30 GaTroi 0100/1 Rage Fighter Bạch Long
31 TJET 0100/1 Grand Master Bạch Long
32 Macao 0100/1 Rage Fighter Bạch Long

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments