Thông báo : 11/10 Reset Point và Master Sever Chinh Phục

BQT xin thông báo :

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ toàn bộ hệ thống Mu Sài Gòn sẽ bảo trì từ 0h ngày mai 11/10 đến 6h00 cùng ngày. Nội dung bảo trì :

- Xóa Point toàn Server
- Xóa Master toàn Server
- Update phiên bản mới cùng nhiều tính năng mới hấp dẫn hơn

Sau bảo trì các bạn lưu ý : vui lòng ra Web id.musaigon.vn để Reset 1 lần lấy lại Point và Master !

MU Sài Gòn kính báo !

Comments

comments