Tổng kết TOP Phú Hộ tháng 12 – Hội Tụ 2021

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 12 – Hội Tụ 2021 như sau :

Cập nhập lúc: 00:01 AM 31/12/2021 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 VODKA 15000000
2 BaBa 10000000
3 AnhNongDan 5000000
4 LinkHere 5000000
5 HungBa 2500000
6 QuangDung 1300000
7 OngCuNon 1000000
8 DangCap 500000
9 BoDay 500000
10 CaiGiThe 280000

Thời gian trao giải 19h30 ngày 01/08 tại Lorencia Sever 9 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments