Danh sách TOP 10 Alpha Hội Tụ và Nhân vật Reset 15

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 60708 15/0 Duel Master Hội Tụ 0:53:42
2 5566 15/0 Lord Emperor Hội Tụ 1:21:03
3 NoBiTa 15/0 Duel Master Hội Tụ 6:53:30
4 AThe 15/0 Blade Master Hội Tụ 7:17:56
5 DWVAGA 15/0 Grand Master Hội Tụ 7:50:57
6 DLVANGANH 15/0 Lord Emperor Hội Tụ 7:53:57
7 MGKuKU 15/0 Duel Master Hội Tụ 7:53:57
8 KuBo 15/0 Grand Master Hội Tụ 8:03:15
9 TienNu 15/0 Hight Elf Hội Tụ 8:11:03
10 AutoTrain1 15/0 Hight Elf Hội Tụ 8:26:13

Danh sách những nhân vật >= 15 Resets :

# Nhân vật (RS/RL)
1 EFVAGA 20/0
2 60708 20/0
3 DLVANGANH 20/0
4 DWVAGA 20/0
5 DLVAGA 20/0
6 gsfgsd 20/0
7 8656 20/0
8 32426 20/0
9 532523 20/0
10 SUMVANGANH 20/0
11 namcoi 20/0
12 DarkSuol 20/0
13 1111234 20/0
14 MgBlack 20/0
15 namcoi123 20/0
16 AThe 20/0
17 gacon2007 20/0
18 LuCas 19/0
19 EllyXinh 18/0
20 aladanh 17/0
21 DKLOL 17/0
22 PROOK 15/0
23 AutoTrain2 15/0
24 MGKuKU 15/0
25 NoBiTa 15/0
26 Zeus 15/0
27 TuanRuBy 15/0
28 SieuChuoi 15/0
29 AutoTrain1 15/0
30 5566 15/0
31 KuKu 15/0
32 TienNu 15/0
33 KuBo 15/0

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments