Master Level

Master Level

Bảng kỹ năng 1

Đặc tính Icon Tên Tuyệt chiêu Rank Giải thích
Class
Cải tiến phòng thủ Tăng phòng thủ Lực phòng thủ của nhân vật tăng bằng số điểm cộng vào
Thông dụng Tăng cường Tuyệt chiêu Tăng HP tối đa 3 HP của nhân vật tăng bằng số điểm tăng vào
Tăng AG tối đa 3 AG của nhân vật tăng bằng số điểm tăng vào
Tăng lực công kích Phục hồi sinh mệnh khi giết quái vật 2 Phục hồi sinh mệnh khi giết quái vật bằng số điểm tăng vào.
Hồi phục mana khi giết quái vật 3 Hồi phục mana khi giết quái vật bằng số điểm tăng vào.
Hồi phục SD giết quái vật 3 Hồi phục SD khi giết quái vật bằng số điểm tăng vào.
( Tuyệt chiêu tiến lên : hồi phục mana khi giết quái vật)
Tăng điểm EXP Tăng kinh nghiệm 3 Tăng lượng kinh nghiệm đạt được bằng số điểm tăng vào
Chiến binh Tăng xoay kiếm 2 Tăng công phá và ứng dụng dựa theo số điểm tăng vào
Tăng cường Tuyệt chiêu Tăng swirl life 2 Tăng hiệu quả dựa theo số điểm tăng vào
Phù thủy Tăng swirl life 2 Tăng hiệu quả dựa theo số điểm tăng vào
Tăng lửa địa ngục 2 Tăng khoảng cách ứng dụng và phá hủy dựa theo số điểm tương ứng
Tiên nữ Tăng lực chữa trị 2 Tăng chỉ số hồi phục dựa theo số điểm tương ứng
Tăng số lượng mũi tên 2 Tăng sức phá hủy dựa theo số điểm tương ứng
Đấu sĩ Tăng xoay kiếm 2 Tăng khoảng cách ứng dụng và phá hủy dựa theo số điểm tương ứng
Tăng lực đánh 2 Tăng phá hủy dựa theo số điểm tương ứng
Chúa tể Tăng lực của ngựa 2 Tăng phá hủy dựa theo số điểm tương ứng
Tăng fire bust 2 Tăng phá hủy dựa theo số điểm tương ứng

Bảng kỹ năng 2

Class Đặc tính Icon Tên tuyệt chiêu Rank Giải thích
Thông dụng Tăng sức chống đỡ Tăng SD max 4 SD của nhân vật tăng bằng với tỉ lệ tăng điểm.
Tăng tốc độ hồi phục SD 4 Tốc độ hồi phục SD tăng bằng với tỉ lệ tăng điểm
(tuyệt chiêu triển khai: tăng SD max )
Tăng sức tấn công Tăng sức tấn công max 4 Tăng sức tấn công cao nhất.
Tăng sức tấn công min 4 Tăng sức tấn công thấp nhất.
Tăng ma lực max 4 Tăng sức tấn công ma lực cao nhất.
Tăng ma lực min 4 Tăng sức tấn công ma lực thấp nhất
Giảm mana sử dụng Tăng giảm mana 4 Lượng mana bị tiêu huỷ khi sử dụng tuyệt chiêu giảm bằng giá tính theo tỉ lệ % khi tăng điểm
Chiến binh Tăng tuyệt chiêu Tăng đâm gió 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Tăng địa chấn 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Phù thủy Tăng triệu tập linh hồn 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Tăng mưa băng tuyết 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm
Tiên nữ Tăng sức chống đỡ 4 Tăng hiệu quả theo tỉ lệ tăng điểm.
Tăng sức đánh 4 Tăng hiệu quả theo tỉ lệ tăng điểm.
(tuyệt chiêu triển khai: tăng sức chống đỡ)
Đấu sĩ Tăng chém lửa 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm
Tăng chém ánh sáng 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Tăng triệu tập linh linh hồn 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Chúa tể Tăng hỏa âm 4 Tăng thiệt hại (damage ) theo tỉ lệ tăng điểm.
Hỗ trợ Giảm tốc độ tiêu hao của pet 4 Giảm tốc độ tiêu hao của Thiên Mã, Quạ Tinh.

Comments

comments