Tổng hợp thời gian sự kiện trong game phiên bản 2018

Nhằm tiện cho việc theo dõi tham gia các sự kiện trong game BQT xin thông báo thời gian địa điểm 1 số Event quan trọng như sau :

Tên Event Thời gian Địa điểm Subserver
Chaos Caste 13h 15h 17h 19h 21h 23h 8 9
Boss Vàng 4 tiếng 1 lần từ 0h Random All
Phù thủy trắng 2 giờ 1 lần từ 0h Lorencia, Noria, Davias All
Blue Event (Thỏ Ngọc) 21h40 22h40 Lorencia : 185 116
Dungeon : 10 85
Losttower 7 : 53 94
8 9
Sky Event 13h 19h Davias
Boss Attack 10h 22h All
Giờ Vàng 8h05 20h05 All
Raklion Event(Selupan) 0h15 9h15 12h15 21h15 8 9
Santa + Kundun 2h45 8h45 12h45 20h45 21h11 Davias 2 : 69 25
Davias 3 : 228 185
Davias 4 : 90 162
8 9
Summer Event(Mùa Hè) Mùa hè mới mở :) )
Swamp of Peace Event(Medusa) 10h30 20h30 Swamp of Peace Event All
Gaion T2-T6 Rớt các loại trang bị Exc
Gaion Thứ 7 Rớt vũ khí Exc ~ 90%
Gaion Chủ Nhật Boss 1 : Khiên + vật phẩm Boss 2 : Vũ khí + vật phẩm All

Ngoài ra sẽ còn update tiếp thông tin 1 số Event khác trong thời gian sớm nhất

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments