Lịch trình ra mắt MU Sài Gòn

Thời gian dự kiến trong thời gian tới :

- 18/10 Hoàn thiện Sever

- 20/10 Bắt đầu test nội bộ

- 25/10 Hoàn thiện Client, Web, … lập chiến dịch PR

- 1/11 AlphaTest

Comments

comments