Điều khoản sử dụng

I. Điều Khoản
Công Ty SouthSoft cung cấp cho mọi người trò chơi trực tuyến “MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh” dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này. Khi tham gia trò chơi MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh đồng nghĩa với việc người chơi đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.
Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty SouthSoft đối với người chơi.
Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.
II. Hiệu Lực Bản Thỏa Thuận
1. Xác nhận
Khi bạn tham gia vào dịch vụ trực tuyến “MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh” đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản mà công ty SouthSoft đưa ra.
2. Hiệu lực
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng dịch vụ và hiệu lực của nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên hoặc tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Bản Thoả Thuận này không thay thế bất cứ điều khoản nào khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty thứ ba.
3. Sửa đổi:
SouthSoft có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Bản Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên trang chủ của “MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh”. Bạn có thể xem nội dung của Bản Thỏa Thuận khi truy cập vào trang chủ MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh.
III. Mô Tả Dịch Vụ
Công Ty Cổ phần Dịch vụ trực SouthSoft phân phối, lưu hành dịch vụ “MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh”, một trò chơi trực tuyến nhập vai được phát triển bởi Storm Entertainment.
Để có thể sử dụng được dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cài đặt chương trình mà chúng tôi cung cấp và đăng ký tài khoản tại trang chủ http://musaigon.vn (SouthSoft có quyền thay đổi đường dẫn liên kết của trang chủ bất cứ lúc nào).
Lưu ý: Bạn phải chịu toàn bộ chi phí sử dụng khi kết nối internet khi sử dụng dịch vụ MU Sài Gòn – Đẳng Cấp Chiến Binh.
IV. Sự Gián Đoạn Dịch Vụ
SouthSoft có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sữa chữa, bảo trì máy móc mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.
V. Sự Riêng Tư
Những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nội bộ như sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho một người thứ ba biết mà không được sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi không bảo đảm cho bất cứ sự trao đổi thông tin bất hợp pháp nào hoặc truy cập trái phép vào tài khoản từ người thứ ba.
Bạn cho phép chúng tôi đưa thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ phía cơ quan pháp luật, văn phòng chính phủ nếu chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích điều tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

MU Sài Gòn

Comments

comments