Danh sách TOP 10 Alpha Chiến Thần và Nhân vật Reset 20

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 KeThuaCuoc 20/0 Dimension Master Chiến Thần 0:20:13
2 KuBo 20/0 Grand Master Chiến Thần 0:29:17
3 1111 20/0 Duel Master Chiến Thần 0:32:36
4 888888 20/0 Lord Emperor Chiến Thần 0:34:05
5 Vinataba 20/0 Dimension Master Chiến Thần 0:34:13
6 3333 20/0 Grand Master Chiến Thần 0:34:23
7 DLKB 20/0 Lord Emperor Chiến Thần 0:36:57
8 4444 20/0 Grand Master Chiến Thần 0:38:26
9 777777 20/0 Duel Master Chiến Thần 0:39:20
10 2222 20/0 Grand Master Chiến Thần 0:39:41

Danh sách những nhân vật >= 20 Resets :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ
1 BVSAIGON 30/0 Lord Emperor Chiến Thần
2 KeThuaCuoc 22/0 Dimension Master Chiến Thần
3 kahe 20/0 Duel Master Chiến Thần
4 707 20/0 Blade Master Chiến Thần
5 Abcd 20/0 Hight Elf Chiến Thần
6 zxcv 20/0 Hight Elf Chiến Thần
7 4231423 20/0 Hight Elf Chiến Thần
8 King 20/0 Hight Elf Chiến Thần
9 Banki 20/0 Hight Elf Chiến Thần
10 6666262 20/0 Hight Elf Chiến Thần
11 4324242 20/0 Hight Elf Chiến Thần
12 43242342 20/0 Hight Elf Chiến Thần
13 42342342 20/0 Hight Elf Chiến Thần
14 423423 20/0 Hight Elf Chiến Thần
15 t1100 20/0 Duel Master Chiến Thần
16 4234234234 20/0 Hight Elf Chiến Thần
17 keonaxna 20/0 Duel Master Chiến Thần
18 t10000 20/0 Grand Master Chiến Thần
19 432423423 20/0 Hight Elf Chiến Thần
20 42342 20/0 Hight Elf Chiến Thần
21 4324234234 20/0 Hight Elf Chiến Thần
22 t12000 20/0 Duel Master Chiến Thần
23 t16000 20/0 Grand Master Chiến Thần
24 t1700 20/0 Grand Master Chiến Thần
25 12325456 20/0 Grand Master Chiến Thần
26 t19000 20/0 Grand Master Chiến Thần
27 jjgh 20/0 Blade Master Chiến Thần
28 34214234 20/0 Hight Elf Chiến Thần
29 4233333333 20/0 Hight Elf Chiến Thần
30 432423 20/0 Hight Elf Chiến Thần
31 324234234 20/0 Hight Elf Chiến Thần
32 234234234 20/0 Hight Elf Chiến Thần
33 gfdgfd 20/0 Grand Master Chiến Thần
34 jghj 20/0 Grand Master Chiến Thần
35 drfgdfgfd 20/0 Grand Master Chiến Thần
36 rfewrw3 20/0 Grand Master Chiến Thần
37 concac 20/0 Blade Master Chiến Thần
38 BaVuong 20/0 Lord Emperor Chiến Thần
39 tinh9 20/0 Grand Master Chiến Thần
40 888888 20/0 Lord Emperor Chiến Thần
41 777777 20/0 Duel Master Chiến Thần
42 124331231 20/0 Hight Elf Chiến Thần
43 ChuongTran 20/0 Blade Master Chiến Thần
44 trungkien 20/0 Lord Emperor Chiến Thần
45 chimchim 20/0 Duel Master Chiến Thần
46 t1400 20/0 Duel Master Chiến Thần
47 t1500 20/0 Duel Master Chiến Thần
48 EFKB 20/0 Hight Elf Chiến Thần
49 ghyfhfg 20/0 Grand Master Chiến Thần
50 QVKB 20/0 First Class Chiến Thần
51 DKKB 20/0 Blade Master Chiến Thần
52 KuBo 20/0 Grand Master Chiến Thần
53 MGKB 20/0 Duel Master Chiến Thần
54 Vinataba 20/0 Dimension Master Chiến Thần
55 DLKB 20/0 Lord Emperor Chiến Thần
56 t2100 20/0 Grand Master Chiến Thần
57 MGKuB 20/0 Duel Master Chiến Thần
58 1111 20/0 Duel Master Chiến Thần
59 2222 20/0 Grand Master Chiến Thần
60 3333 20/0 Grand Master Chiến Thần
61 4444 20/0 Grand Master Chiến Thần

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !
Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments