Bài trong mục: top mu online

Danh sách TOP 10 Lần IV – Max 450 Resets

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 lần IV – Quyền Năng Max 450 Resets như sau : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian 1 KoSoAi 450/2 Dimension Master Quyền Năng 17/10 04:00:28 … Xem chi tiết

Danh sách TOP 10 Open Lần I – Sever Huyết Lâu

Chỉ trong vòng 3 ngày mà số lượng chiến binh Max 100 lần Reset đã chạm con số 60 nhân vật. Đây thực sự là thành công không nhỏ của cộng đồng Mu Sài Gòn. BQT xin công bố danh … Xem chi tiết

Danh sách TOP 10 Lần IV Sever Hoàng Kim

Mu Sài Gòn xin thông báo danh sách Top 10 lần IV – 450RS/2RL Sever Hoàng Kim  như sau : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ 1 HoaiBao 450/2 Blade Master Hoàng Kim 15/02 08:55:43 2 BatBai 450/2 Dimension … Xem chi tiết

Danh sách TOP 10 Alpha và 67 nhân vật nhận giải

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua. Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã … Xem chi tiết

Danh sách Top 10 Open Lần I – Hoàng Kim

Mới chưa đầy 3 ngày mà số lượng chiến binh đạt max giới hạn 100 Resets, đây thực sự là thành công không hề nhỏ của Sever Hoàng Kim. BQT xin công bố danh sách Top 10 Open lần I … Xem chi tiết