Bài trong mục: tin tuc mu

Tạm thời đóng chức năng giới hạn Reset trong thời gian AlphaTest

BQT MU Sài Gòn xin thông báo : Trong thời gian AlphaTest từ 1/12 – 9/12 sẽ tạm đóng chức năng giới hạn Reset Bên cạnh đó mức Reset tối đa sẽ là 300 lần ! Trân trọng thông báo … Xem chi tiết

Đã cập nhật link Download MU Sài Gòn

Để tiện cho việc tiếp cận sân chơi MU Sài Gòn BQT đã up đầy đủ link để các bạn tiện lựa chọn, chỉ cần tải 1 trong các link dưới là được nhé link dễ nhớ phòng bị tấn … Xem chi tiết