Bài trong mục: thu cuoi mu

Thú cưỡi

Thú cưỡi Chiến mã Kỳ lân Quái điểu Sói Tinh Sói tinh thuộc dòng họ sói làm việc cho nữ thần Vearis. Sói Tinh xuất hiện cùng với sự hình thành của Lục địa MU từ hàng ngàn năm trước, … Xem chi tiết