Bài trong mục: mu relife

Danh sách Top 10 lần IV SV Truyền Thuyết

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 400 Resets – Truyền Thuyết như sau : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian 1 Nguyen 400/1 Blade Master Truyền Thuyết … Xem chi tiết

12h00 Thứ hai: 17/09 mở Relife và giới hạn Reset

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relifes và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 17/09/2018. Giới hạn toàn Server mốc tiếp theo là 400 Resets/1 Relife, sau khi có 10 người max Reset sẽ mở reset tự do cho … Xem chi tiết

12h00 Ngày 21/11 mở Relife lần III – Sever Quyền Lực

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife III từ 12h00 ngày 21/11/2015. Sau khi mở Relife sẽ có Event và phần thưởng cho Top 3 người Relife lần 5 – Sever Quyền Lực. BQT sẽ thông báo phần thưởng … Xem chi tiết

12h00 Ngày 20/07 mở Relife lần II – Sever Mùa Hè

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife II từ 12h00 ngày 20/07/2015. Sau khi mở Relife sẽ có Event tháng 7 cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn nhất chưa từng có từ những Event trước. Hiện tại BQT đang … Xem chi tiết