Bài trong mục: mu co cong thanh chien

Chủ nhật 24/01 Công Thành Chiến Lần II – Hoàng Kim

Chủ nhật 24/01/2016 Công Thành Chiến Lần II – Hoàng Kim, trận công thành đầu tiên của năm 2016 ! Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của … Xem chi tiết

Chủ nhật 20/9 Công Thành Chiến Lần I – Quyền Lực

Chủ nhật 18/10/2015 Công Thành Chiến Lần I – Quyền Lực Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của mình BQT quyết định mở CTC lần I – … Xem chi tiết

Chủ nhật 19/07/2015 Công Thành Chiến Lần I – Mùa Hè

Chủ nhật 19/07/2015 Công Thành Chiến Lần I – Mùa Hè Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của mình BQT quyết định mở CTC lần I – … Xem chi tiết