Bài trong mục: items mu

Đồ thần thánh

CÁC BỘ GIÁP THẦN THÁNH CỦA CÁC CHIẾN BINH TIÊN NỮ Hình ảnh Tên Gồm các Items Chỉ số yêu cầu Thuộc tính Seto 1. Mũ 2. Quần 3. Găng 4. Giày 5. Nhẫn 6. Kiếm Sức mạnh : 71 … Xem chi tiết

Vũ khí

RÌU Rìu nhỏ Rìu Nhẹ Rìu Hai Lưỡi Rìu Thợ Săn Rìu Tiên Nữ Rìu Chiến Rìu Lưỡii Bạc Rìu Lưỡi Vàng Rìu Bán Nguyệt Rìu Hoả Long CUNG Cung Nhỏ Cung Cung Hoa Cung Chiến Cung Hổ Cung Bạc … Xem chi tiết

Giáp trụ

PHÙ THỦY Bộ Vải Thô Bộ Xương Bộ Nhân Sư Bộ Ma Thuật Bộ Triệu Hồn Bộ Ma Vương Bộ Thần Ma Bộ Ánh Trăng Bộ Quỷ Vương TIÊN NỮ Bộ Trinh Nữ Bộ Lụa Bộ Thiên Thanh Bộ Ngọc Bích Bộ Kim Ngân … Xem chi tiết