Bài trong mục: dua top mu

Danh sách TOP 10 Lần III – Sever Bạch Long RS400/Relife1

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 400 Resets/ Relife1 – Bạch Long như sau : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian 1 Dk8xPro 400/1 Dimension Master Bạch … Xem chi tiết

Danh sách Top 10 Lần III – Huyết Lâu

BQT xin công bố danh sách TOP 10 lần III : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian 1 YenHai 400/1 Dimension Master Huyết Lâu 7/4/2016 17:08 2 DinhCao 400/1 First Class Huyết Lâu 8/4/2016 1:14 3 TuHai … Xem chi tiết

12h00 Thứ 2 29/02 Mở Relife 3 – Hoàng Kim

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife III từ 12h00 ngày 29/02/2016. Sau khi mở Relife sẽ có Event và phần thưởng cho Top 3 người Relife lần 5 – Sever Quyền Lực. BQT sẽ thông báo phần thưởng … Xem chi tiết

12h00 Ngày mai 26/02 Mở RS qua 100 và đua TOP Lần II – Huyết Lâu

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 100 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 26/02/2016. Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau: Có 5 mức … Xem chi tiết

12h00 Ngày 28/12 mở Relife và Đua TOP lần III – Hoàng Kim

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife từ 12h00 ngày 28/12/2015. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần III” nội dung như sau: Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng … Xem chi tiết