Bài trong mục: dua top mu online

14h00 Ngày mai 5/12 mở Relife và đua TOP lần III – Bạch Long

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife từ 12h00 ngày 05/12/2016. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần III” nội dung như sau: Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng … Xem chi tiết

12h00 Ngày mai 14/11 Mở RS qua 100 và đua TOP Lần II

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 100 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 14/11/2016. Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau: Có 5 mức … Xem chi tiết

12h00 Ngày 26/09 mở Relife và Đua TOP lần IV – Quyen Nang

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife 2 từ 12h00 ngày 26/09/2016. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần IV” nội dung như sau: Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật … Xem chi tiết

12h00 Ngày 9/7 mở Relife và Đua TOP lần IV – Thần Ma

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife 2 từ 12h00 ngày 9/7/2016. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần IV” nội dung như sau: Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật … Xem chi tiết

Danh sách TOP 10 Open Lần II – Max 350 Resets

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 350 Resets như sau : # Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian 1 RFMaster 350/0 First Class Thần Ma 20/05 12:03:57 2 … Xem chi tiết