Bài trong mục: cong thanh chien mu

Chủ nhật 20/9 Công Thành Chiến Lần I – Quyền Lực

Chủ nhật 18/10/2015 Công Thành Chiến Lần I – Quyền Lực Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của mình BQT quyết định mở CTC lần I – … Xem chi tiết

Chủ nhật 02/08/2015 Công Thành Chiến Lần II – Mùa Hè

Chủ nhật 02/08/2015 Công Thành Chiến Lần II – Mùa Hè Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của mình BQT quyết định mở CTC lần II – … Xem chi tiết

Chủ nhật 19/07/2015 Công Thành Chiến Lần I – Mùa Hè

Chủ nhật 19/07/2015 Công Thành Chiến Lần I – Mùa Hè Để AE có một nơi thỏa sức PK cũng như các Bang Hội có dịp khẳng định đẳng cấp của mình BQT quyết định mở CTC lần I – … Xem chi tiết