Tạm thời đóng chức năng giới hạn Reset trong thời gian AlphaTest

BQT MU Sài Gòn xin thông báo :

Trong thời gian AlphaTest từ 1/12 – 9/12 sẽ tạm đóng chức năng giới hạn Reset

Bên cạnh đó mức Reset tối đa sẽ là 300 lần !

Trân trọng thông báo !

Comments

comments