Ngày 15/12 mở Reset qua 150 và áp dụng giới hạn Reset

Hiện tại đã trao giải Top “3 ngày vàng Open” nên BQT MU Sài Gòn đã ấn định ngày mở Reset qua 150 từ 0h00 ngày 15/12

Cùng với Sự kiện trên sẽ có 1 Event nhỏ dành cho Top 5 cáng mốc 400 lần Reset với phần thưởng như sau :

  • Top 1: 200.000 Gcoin
  • Top 2: 150.000 Gcoin
  • Top 3: 100.000 Gcoin
  • Top 4-5: 100.000 Gcoin

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 400 lần RS (Lv1)

MU Sài Gòn trân trọng thông báo!

Comments

comments