Đúng 12h00 ngày 10 tháng 12 chính thức Open Sever “Huyền Thoại”

Khi mới tham gia, các bạn cần biết 1 số thông tin về giai đoạn này, cụ thể:

* Tặng 10.000GcoinKM 5000 point, 10 lần Reset + 1 Tỷ Zen khi mới khởi tạo nhân vật.
* Yêu cầu khởi tạo nhân vật: RF (150), MG (220), DL (250)
* Hệ thống Giao dịch (Trade): Tất cả các Sub.
* Map thương nhân: Toàn bộ các NPC mua bán sẽ có đầy đủ tại map Loren, Devias.
* Thông tin về các Sub Server:
Sub 1 : Không quái vật – Có Giao Dịch – Có 1 Hòm đồ – Không PK – Có Cửa Hàng Cá Nhân – Có ủy thác Online, Không Chaos Gobin.
Sub 2 : Có quái vật – Có Giao Dịch – Có Hòm đồ – Không PK – Không Cửa Hàng Cá Nhân – Có Chaos Gobin.
Sub 3 : Có quái vật – Có Giao Dịch – Có hòm đồ – Không PK – Không Cửa Hàng Cá Nhân – Có Chaos Gobin
Sub 4 : Có quái vật – Có Giao Dịch – Có hòm đồ – Có PK – Không Cửa Hàng Cá Nhân – Có Chaos Gobin.
Sub 5 : Có quái vật – Có Giao Dịch – Có hòm đồ – Có PK – Không Cửa Hàng Cá Nhân – Có Chaos Gobin.
Sub 6 : Có quái vật – Có Giao Dịch – Có hòm đồ – Có PK – Không Cửa Hàng Cá Nhân – Có Chaos Gobin

Lưu ý:
- Kundun và bóng ma Kundun trong Event Santa chỉ xuất hiện tại các Sub 2-3-4-5-6
- Các Event đầy đủ nhé !
Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đợt trải nghiệm thú vị cùng với phiên bản MU Sài Gòn Season 6.5 Plus nhé!

Comments

comments