Danh sách TOP 3 ngày vàng Open Beta

Danh sách TOP 3 ngày vàng (đã trao thưởng):

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật Thời gian Thế hệ
1 2AnhEm 0150/1 Bloody Summoner 11/12 01:18:17 Huyền Thoại
2 FacYou 0150/1 Soul Master 11/12 01:26:28 Huyền Thoại
3 TaoBiDien 0150/1 Soul Master 11/12 03:34:51 Huyền Thoại
4 A5VungTau 0150/1 Soul Master 11/12 05:36:51 Huyền Thoại
5 NsAce 0150/1 Soul Master 11/12 05:43:24 Huyền Thoại
6 RFPro 0150/1 Rage Fighter 11/12 11:27:28 Huyền Thoại
7 TaoLao 0150/1 Soul Master 11/12 12:04:17 Huyền Thoại
8 Nhoxphat09 0150/1 Lord Emperor 11/12 14:37:53 Huyền Thoại
9 LadyGaga 0150/1 First Class 11/12 15:09:39 Huyền Thoại
10 Ahri 0 / 150/1 Muse Elf 11/12 18:46:05 Huyền Thoại

Comments

comments