Danh sách TOP 10 sự kiện Đua TOP Open Sever Anh Hùng

Dưới đây là danh sách TOP 10 sự kiện Đua TOP Open (Xét theo thời gian đạt 150 Resets)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật Thời gian Resets 150 Thế hệ
1 ThanhGia 0150/400 First Class 27/06 18:38:37 ANH HÙNG
2 Skai 0150/400 First Class 27/06 19:47:59 ANH HÙNG
3 BoDoi 0150/400 First Class 27/06 20:15:30 ANH HÙNG
4 TheMan 0150/400 Grand Master 28/06 00:37:58 ANH HÙNG
5 HuyenChip 0150/400 First Class 28/06 00:39:51 ANH HÙNG
6 BiBoo 0150/400 Grand Master 28/06 03:50:42 ANH HÙNG
7 LungDanh 0150/400 Grand Master 28/06 04:18:30 ANH HÙNG
8 TieuThuz 0150/400 Dimension Master 28/06 05:25:39 ANH HÙNG
9 NgongCuong 0150/400 Grand Master 28/06 06:05:09 ANH HÙNG
10 OhYess 0150/400 Blade Master 28/06 08:13:05 ANH HÙNG

BQT đã tiến hành trao giải như thông báo, 12h00 trưa mai 30/6 sẽ mở Resets qua 150
Phần thưởng hiện vật sẽ được trao vào hòm đồ của TOP vào tối 29/6
MU Sài Gòn kính báo

Comments

comments