Báo danh diễn đàn nhận ngay Gcoin

Để tiếp thêm sức lực cho các chiến binh BQT có 1 event đặc biệt tại chính topic này:

Mem nào Reply tại Topic này đúng với nội dung yêu cầu sẽ được tặng ngay
20.000 Gcoin KM
vào tài khoản trong ngày Open Beta.

Mẫu nội dung yêu cầu:


Tên nhân vật : tên nhân vật chính của bạn trong game
Tên tài khoản : tên tài khoản của bạn

Ví dụ :
Tên nhân vật : HaiXomQM
Tên tài khoản : anhhaibt

Lưu ý : Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần ( cả tk game lẫn tài khoản diễn đàn )
Event kết thúc khi Open hoặc tổng số = 50 nhé !

Comments

comments