31/10 Kết thúc Event đổi điểm “Vui Hội Trung Thu”

Mu Sài Gòn xin thông báo :

- Đúng 24h00 ngày 31/10/2015 sẽ kết thục Event đổi point nằm trong Event “Vui Hội Trung Thu”

Về nội dung các bạn xem tại đây: Vui Hội Trung Thu

1. Event đổi điểm

Công thức đổi điểm:
Loại 1 :
1 Hộp quà đỏ + 30.000.000 Zen = 3 Point
1 Hộp quà xanh lá + 10.000.000 Zen = 3 Point
Đổi tối đa : 500 Phần thưởng loại 1 / nhân vật
Loại 2 :
1 Hộp quà đỏ + 5 Pháo Hoa = 5 Point
1 Hộp quà xanh lá + 3 Pháo Hoa = 5 Point
Đổi tối đa : 600 Phần thưởng loại 2 / nhân vật
Loại 3
1 Hộp quà đỏ + 500 Gcoin = 6 Point
1 Hộp quà xanh lá + 300 Gcoin = 6 Point
Đổi tối đa : 500 Phần thưởng loại 3 / nhân vật
Lưu ý:
Số Point nhận được là cố định 3-5-6 theo bảng trên
Số Point nhận được là vĩnh viễn ( Nghĩa là cho dù Reset hay Relife cũng không bị mất đi )
Số Point nhân vật nhận được = Số Point Relife + Point Reset + Point Event lần I + Point Event lần II + … lần n

Comments

comments