12h00 Ngày 30/06 mở Resets qua 150 và tiếp tục Đua TOP lần II – Anh Hùng

Hiện tại mặc dù Sever mới mở cửa hơn 3 ngày nhưng số chiến binh đạt Max 150 lần Resets đã vượt qua con số 30 vì thế BQT Mu Sài Gòn quyết định mở Resets qua 150 lần từ 12h00 ngày 30/06/2014. Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau:

- Mốc Reset tiếp theo là 350 lần
- Sau khi kết thúc Đua TOP Lần II sẽ tổ chức “Công Thành Chiến”

1. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các thành viên tham gia vào Sever Anh Hùng

2. NỘI DUNG

Có 5 mức giải thưởng cho 5 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

  • Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 30/06/2014
  • Kết Thúc: —-

3. PHẦN THƯỞNG

  • Top 1: 200.000 Gcoin
  • Top 2: 100.000 Gcoin
  • Top 3: 100.000 Gcoin
  • Top 4-5: 50.000 GCoin

Trong thời gian đua TOP lần 2 này BQT sẽ giới hạn Reset

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 350 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP 5 Lần II(Cập nhật liên tục):

MU Sài Gòn kính báo

Comments

comments