Tổng kết Event Phú Hộ tháng 4 và nạp thẻ tích lũy

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 4 – Truyền Thuyết 2019 như sau :

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 JupiterX 10000000
2 ZZooXyz 6200000
3 DK8xPro 6000000
4 MuSaiGon 5600000
5 zTienNuz 1000000
6 ICEMAN 1000000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 2/5 tại Davias 2 Sever 1 !

Tích lũy nạp thẻ tháng 4/2019 : (Trong thời gian 08/04 – 30/04)
- Nạp 1.000.000 :  1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 2 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 3 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :

Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà hiện vật
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
1 Sói Tấn Công
Đang cập nhật…
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Đang cập nhật…
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
1 Viên Chaos bằng Phale

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments