Phần thưởng đua TOP lần IV

Hiện tại đã mở Relife, BQT xin thông báo phần thưởng Đua TOP lần IV nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 27/05/2019
Kết Thúc: Có 10 người đạt 400 Reset/ 1 Relife

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin + 5 Ngọc Socket + Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại Top 2: 150.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Ngọc Socket
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần III này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :

Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 36 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 5 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 7 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 23 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 36 lần / ngày
Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 400 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments