[Event] Top Phú Hộ tích lũy nạp thẻ tháng 5

Song hành cũng những Event chào đón hè 2019 Mu Sài Gòn xin giới thiệu Event Top Phú Hộ tháng 5/2019 như sau :

Thời gian sự kiện : Từ 1/5 đến 31/5/2019

Nội dung : Trong khoảng thời gian trên tại Sever Truyền Thuyết hệ thống sẽ thống kê số Gcoin(không nhân) của các thành viên nạp thẻ qua trang quản lý tài khoản : http://id.musaigon.vn và xếp hạng TOP 5 phú hộ tháng 5 để trao giải.

Phần thưởng nạp tích lũy sẽ được trao trong vòng 24h khi đạt các mốc : 1tr – 2tr – 3tr – 5tr – 10tr -15tr

Phần thưởng :

I. Top 5 Phú Hộ :
- TOP 1 : 1 Wing 3 Luck + 2 opt / Sói Hoàng Kim vĩnh viễn/ Biểu tượng VIP/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 2 : 1 Wing 3 Luck + 1 opt /Sói Tấn Công / Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 3 : 1 Wing 2.5 Luck + mnl /Sói Phòng Thủ/ Danh Hiệu Đại Gia
- TOP 4-5 : 200.000GcoinKM /Sói Tinh

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 5/2019 : (Trong thời gian 01/05 – 31/05)
- Nạp 1.000.000 :  1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 2 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 1 Wing 3 Luck/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :

Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Nâng cấp VIP
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
Hoặc thêm 1 opt vào Wing (Max 2opt)
1 Sói Tấn Công
Nâng 1 bậc VIP hoặc VIP Vàng
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Nâng 2 bậc VIP hoặc VIP Bạch Kim
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
VIP Kim Cương

Lưu ý : Phần thưởng tích lũy sẽ được trao trong vòng 24h ngay sau khi đạt mốc nạp.
Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments