Danh sách Top 10 lần IV SV Truyền Thuyết

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 400 Resets – Truyền Thuyết như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 Nguyen 400/1 Blade Master Truyền Thuyết 20/06 12:29:35
2 BaLaSat 400/1 Dimension Master Truyền Thuyết 20/06 12:40:41
3 HungBa 400/1 Blade Master Truyền Thuyết 20/06 12:56:18
4 Ahihi 400/1 First Class Truyền Thuyết 20/06 23:22:05
5 Nhat1 400/1 Grand Master Truyền Thuyết 20/06 23:23:33
6 NguMaVuong 400/1 Blade Master Truyền Thuyết 21/06 00:24:18
7 1ThoiDeNho 400/1 Blade Master Truyền Thuyết 21/06 09:47:04
8 HoangLaoTa 400/1 Grand Master Truyền Thuyết 21/06 09:57:09
9 HongAnh 400/1 Blade Master Truyền Thuyết 21/06 10:27:02
10 MucNiemTu 400/1 Hight Elf Truyền Thuyết 21/06 14:33:41

12h00 Ngày mai 27/06 sẽ mở Relife 2 !

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments