Danh sách TOP 10 Lần IV – Sever Truyền Thuyết 2020

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 30 Resets – Truyền Thuyết 2020 như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TuoiXiTeen 30/0 First Class Truyền Thuyết 26/04 06:03:15
2 zzBoLuanzz 30/0 First Class Truyền Thuyết 26/04 08:50:32
3 1CaiTen 30/0 Blade Master Truyền Thuyết 26/04 15:15:47
4 HungBa 30/0 First Class Truyền Thuyết 26/04 19:18:41
5 ChiHai5Tan 30/0 Dimension Master Truyền Thuyết 26/04 22:35:20
6 SuPerMen 30/0 Blade Master Truyền Thuyết 27/04 00:11:40
7 daukhac 30/0 Blade Master Truyền Thuyết 27/04 06:34:54
8 DauGauXBQ 30/0 First Class Truyền Thuyết 27/04 07:24:11
9 iTunes 30/0 First Class Truyền Thuyết 27/04 22:32:27
10 LakXBQ 30/0 Lord Emperor Truyền Thuyết 28/04 01:31:50

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments