Danh sách TOP 10 Lần III – Sever Truyền Thuyết 2019

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần III Max 350 Resets – Truyền Thuyết như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 MuSaiGon 350/0 Dimension Master Truyền Thuyết 11/5/2019 17:15
2 BaLaSat 350/0 Dimension Master Truyền Thuyết 12/5/2019 0:29
3 Phong 350/0 Dimension Master Truyền Thuyết 12/5/2019 18:54
4 ConDi 350/0 First Class Truyền Thuyết 14/05 00:12:37
5 HungBa 350/0 Blade Master Truyền Thuyết 14/05 00:41:03
6 NguMaVuong 350/0 Blade Master Truyền Thuyết 14/05 00:43:21
7 Ahihi 350/0 First Class Truyền Thuyết 14/05 00:46:16
8 Nhat1 350/0 Grand Master Truyền Thuyết 14/05 01:12:58
9 ChiHai5Tan 350/0 Blade Master Truyền Thuyết 14/05 01:14:29
10 KeLuaDao 350/0 Hight Elf Truyền Thuyết 14/05 01:31:00

Tạm thời giới hạn 350 Resets và mở Event “Mùa Hè Xanh 2019″

Sau khi Công Thành Chiến sẽ mở Reset và Đua TOP lần IV. BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments