Danh sách TOP 10 Lần II – Sever Truyền Thuyết

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần II Max 10 Resets – Truyền Thuyết 2020 như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 HungBa 10 First Class Truyền Thuyết 11/4/2020 22:03
2 zzBoLuanzz 10 First Class Truyền Thuyết 11/4/2020 22:17
3 Ohlins 10 First Class Truyền Thuyết 12/4/2020 0:45
4 RFzinova 10 First Class Truyền Thuyết 12/4/2020 2:25
5 TuoiXiTeen 10 First Class Truyền Thuyết 12/4/2020 5:10
6 LakXBQ 10 Grand Master Truyền Thuyết 12/4/2020 8:13
7 zZELFZz 10 Muse Elf Truyền Thuyết 12/4/2020 8:25
8 1CaiTen 10 Blade Master Truyền Thuyết 12/4/2020 9:00
9 CinDiBui 10 Blade Master Truyền Thuyết 12/4/2020 11:52
10 ChiHai5Tan 10 Dimension Master Truyền Thuyết 12/4/2020 11:55

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments