Danh sách TOP 10 Alpha Truyền Thuyết và các nhân vật Max 5 Resets

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua cũng như thời gian PreAlpha thử nghiệm trước đó.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TieuVan 5/0 Blade Master Truyền Thuyết 5/4/2020 11:03
2 xvjpchjpx 5/0 Grand Master Truyền Thuyết 5/4/2020 12:51
3 ABCD 5/0 Hight Elf Truyền Thuyết 5/4/2020 13:22
4 GapLaPhang 5/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2020 13:38
5 victor 5/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2020 14:59
6 Dwpooh 5/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2020 16:16
7 BoNhim 5/0 Grand Master Truyền Thuyết 5/4/2020 16:43
8 bachivuong 5/0 Dimension Master Truyền Thuyết 5/4/2020 16:55
9 SongVeDem 5/0 Blade Knight Truyền Thuyết 5/4/2020 17:43
10 KuSock 5/0 Soul Master Truyền Thuyết 5/4/2020 18:20

Danh sách những nhân vật Max 5 Resets :

# Nhân vật Class Thế hệ
1 TieuVan Blade Master Truyền Thuyết
2 xvjpchjpx Grand Master Truyền Thuyết
3 KuSock Soul Master Truyền Thuyết
4 concac Hight Elf Truyền Thuyết
5 victor Soul Master Truyền Thuyết
6 ThanT0XaC Blade Knight Truyền Thuyết
7 LakXBQ Soul Master Truyền Thuyết
8 ABCD Hight Elf Truyền Thuyết
9 BoNhim Grand Master Truyền Thuyết
10 DWpooh Grand Master Truyền Thuyết
11 Phuc Blade Master Truyền Thuyết
12 anhhai Blade Master Truyền Thuyết
13 TeoEm Grand Master Truyền Thuyết
14 SuXoan Soul Master Truyền Thuyết
15 bachivuong Dimension Master Truyền Thuyết
16 SongVeDem Blade Master Truyền Thuyết
17 BaVuong Blade Master Truyền Thuyết
18 NouveSX Grand Master Truyền Thuyết
19 Hittle Grand Master Truyền Thuyết
20 GapLaPhang Soul Master Truyền Thuyết
21 maxbuttt Hight Elf Truyền Thuyết
22 svra Muse Elf Truyền Thuyết
23 2 Rage Fighter Truyền Thuyết
24 ololololol Dimension Master Truyền Thuyết
25 ZebRa Soul Master Truyền Thuyết
26 emgatapcho Lord Emperor Truyền Thuyết
27 DLpooh DarkLord Truyền Thuyết
28 PhapSu Soul Master Truyền Thuyết
29 KhaiHiep Soul Master Truyền Thuyết
30 ABCDEF Dark Knight Truyền Thuyết
31 lololololo Blade Knight Truyền Thuyết
32 EmChua18 Muse Elf Truyền Thuyết
33 BOoBo Rage Fighter Truyền Thuyết
34 BaThangBuu Hight Elf Truyền Thuyết
35 12qwqw Muse Elf Truyền Thuyết
36 YenHai Dark Wizard Truyền Thuyết
37 HjenMap Dark Wizard Truyền Thuyết
38 DLuffy Soul Master Truyền Thuyết
39 12qqqqq Muse Elf Truyền Thuyết
40 123213 Soul Master Truyền Thuyết
41 ChiHai5Tan Blade Knight Truyền Thuyết
42 Nhoc Muse Elf Truyền Thuyết
43 hihihi Magic Gladiator Truyền Thuyết
44 321123 Soul Master Truyền Thuyết
45 buff Muse Elf Truyền Thuyết

Danh sách thành viên tích cực tham gia Test Game PreAlpha:

# Nhân vật Class Thế hệ
1 TieuVan Blade Master Truyền Thuyết
2 RosLin Hight Elf Truyền Thuyết
3 BaVuong Blade Knight Truyền Thuyết
4 LakXBQ Soul Master Truyền Thuyết
5 ENCOV19 Soul Master Truyền Thuyết
6 SuXoan Soul Master Truyền Thuyết
7 xlxx Blade Master Truyền Thuyết
8 xlxxx Muse Elf Truyền Thuyết
9 Khanh Soul Master Truyền Thuyết
10 tocbacvip Soul Master Truyền Thuyết
# Nhân vật Thế hệ
1 Luxury Truyền Thuyết
2 Trandan Truyền Thuyết
3 abcd Truyền Thuyết
4 abcd1 Truyền Thuyết
5 Chien Truyền Thuyết

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments