Cập nhật Event Trung Thu – Truyền Thuyết

Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đồng hành của các thành viên trong thời gian qua.

Hiện tại đã hết thời gian đổi Point nhận quà, sau ngày 15/07 các nhân vật chưa Max Point Event vẫn ăn được Event nhưng sẽ không nhận được Hộp Vàng. Dưới đây là danh sách tính đến 24h00 11/09 :

# Nhân Vật Point
1 BaVuong 7555
2 TrieuVan 7555
3 MisShow 7555
4 QuyVuong 7555
5 zTienNuz 7555
6 DKNY 7555
7 MaxVN 7555
8 MissOanh 7555
9 MissJu 7555
10 ThanT0XaC 7555
11 NessLe 7555
12 ZebRa 7555
13 HOHOHO 7555
14 ZZooXyz 7555
15 BGNguyet 7555
16 TieuMan 7555
17 WIll 7500

Phần thưởng sẽ được trao vào 21h00 hôm nay 13/09 tại Davias 2 Sever 1 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments