12h00 Ngày 04/05 mở Reset và đua Top lần V Truyền Thuyết

MU Sài Gòn xin thông báo : 12h00 ngày 04/05 mở Resets đến 50 trên Server Truyền Thuyết và đua TOP như sau

Bên cạnh đó hệ thống Reset ủy thác cũng sẽ mở đến lần thứ 30 !

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 04/05/2020
Kết Thúc: Có 10 người đạt 50 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin + 15 Ngọc Level + Danh Hiệu Độc Cô Cầu Bại
Top 2: 150.000Gcoin + 10 Ngọc Level
Top 3: 100.000Gcoin + 5 Ngọc Level
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể : Cả Sever Reset tối đa 50 lần !

Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 5 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 6 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 7 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 8 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 15 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 50 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments