Tổng kết Event nạp thẻ tích lũy tháng 9 – Phuc Sinh

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 9 – Phục Sinh 2020 như sau :

Cập nhập lúc: 00:01 AM 01/10/2020 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 TTBESO 23500000
2 TuanRuby 20200000
3 BOSSTOPONE 5000000
4 suollchuoi 2570000
5 LaoTocBac 2500000
6 DauCatMoi 1500000
7 MeThienHa 1400000
8 CacConOi 1400000
9 LaoBoDap 1200000
10 phuong 1050000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 01/10 tại Lorencia Sever 10 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments