Tổng kết Event nạp thẻ tích lũy tháng 11 – Phuc Hưng

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 11 – Phục Hưng 2020 như sau :

Cập nhập lúc: 00:01 AM 01/12/2020 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 DCchinhDK 19112000
2 TruVuong 16611000
3 Bphone 15000000
4 ChiDep 10011000
5 Account1 5000000
6 GapLaChem 3000000
7 Braketech 2500000
8 Royal 2111000
9 Canabis 2071000
10 TopDW 1345000
11 VuaPK 1335000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 01/12 tại Lorencia Sever 9 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments