Thông báo : bảo trì dài hạn nâng cấp nội dung Game

Nhằm nâng cao chất lượng nội dung Game, BQT xin thông báo thời gian đóng cửa server để tiến hành nâng cập nội dung Game như sau :

Thời gian Off : từ 23h00 ngày 02/06
Dự kiến ReOpen : đầu tháng 7

Trong thời gian trên các bạn có thể tham gia Server Mu Titan (được liên kết) với hỗ trợ như sau : https://mutitan.vn/

Tạo nhân vật mới sẽ nhận :

  • 100 lần Resets
  • 24.500 Point, 3.125 mệnh lệnh
  • 80 Master
  • Bùa + Gấu 7 ngày

MU Sài Gòn rất xin lỗi vì sự bất tiện này, sau khi hoàn tất nâng cấp chúng ta sẽ có 1 sân chơi đảm bảo công bằng với nhiều tính năng hợp lý hơn !

BQT cam kết không can thiệp Game, sự ủng hộ của các bạn chính là động lực và phần thưởng của đội ngũ quản trị !

Comments

comments