Tổng kết Event nạp thẻ tích lũy tháng 7 – Thiên Mệnh

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 7 – Thiên Mệnh 2019 như sau :

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 HaoKiet 8700000
2 OngNoi 5100000
3 SOHYANG 1200000
4 HuyenThoai 1000000
5 bskhoasan 1000000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 2/8 tại Davias 2 Sever 1 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments