Tổng kết Event nạp thẻ tích lũy tháng 6 – Thiên Mệnh

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 6 – Thiên Mệnh 2019 như sau :

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 HaoKiet 15000000
2 Sever 5000000
3 OngNoi 3200000
4 ChienBinh 2170000
5 DeoSoAi 2100000
6 11028686 1600000
7 biboy 1600000
8 bskhoasan 1500000
9 HotAndCool 1000000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 2/7 tại Davias 2 Sever 1 !

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 6/2019 : (Trong thời gian 08/06 – 30/06)
- Nạp 1.000.000 :  1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 10 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 15 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :
3tr : Vip
4tr : Vip Bạc

Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà thêm
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
1 Sói Tấn Công
Vip Vàng
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
1 Sói Tấn Công
Bộ Ringpent 2 opt
Vip Bạch Kim
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
1 Sói Hoàng Kim
1 Bộ Ringpent 3 opt
Vip Kim Cương

Lưu ý: Phần thưởng tích lũy sẽ được trao theo thời gian đạt mốc từ 19/06 !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments