Danh sách TOP 10 Alpha và 39 nhân vật nhận giải

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua. Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách 39 anh hùng đã được nhận thưởng từ BQT sau đợt AlphaTest vừa qua :

Top 10 Alpha Test :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 SidaLop3 100/0 First Class Thần Ma 2/5/2016 17:22
2 SidaLop3A 100/0 Rage Fighter Thần Ma 2/5/2016 17:22
3 CayThue 100/0 First Class Thần Ma 2/5/2016 17:34
4 axcww34 100/0 Dark Knight Thần Ma 2/5/2016 17:45
5 acchinh 100/0 Rage Fighter Thần Ma 2/5/2016 17:47
6 OngNoi 100/0 Muse Elf Thần Ma 2/5/2016 17:53
7 MxOTUTHAN 100/0 Blade Knight Thần Ma 2/5/2016 18:02
8 24honline 100/0 Rage Fighter Thần Ma 2/5/2016 18:16
9 MxOBao 100/0 First Class Thần Ma 2/5/2016 18:18
10 MxODWBao 100/0 Grand Master Thần Ma 2/5/2016 21:32

Danh sách 39 nhân vật Max 100 Reset :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ
1 SidaLop3 100/0 First Class Thần Ma
2 CayThue 100/0 Blade Master Thần Ma
3 MxOBao 100/0 First Class Thần Ma
4 Demsey 100/0 Dimension Master Thần Ma
5 MxOTUTHAN 100/0 Blade Master Thần Ma
6 MxODWBao 100/0 Grand Master Thần Ma
7 24honline 100/0 Blade Master Thần Ma
8 Lorelei 100/0 Dimension Master Thần Ma
9 Just4Fun 100/0 Grand Master Thần Ma
10 XxCaLord 100/0 Lord Emperor Thần Ma
11 chudu 100/0 Grand Master Thần Ma
12 MiLo 100/0 Dimension Master Thần Ma
13 DanTroiSo1 100/0 First Class Thần Ma
14 Loi2honXua 100/0 First Class Thần Ma
15 xxxx39xxxx 100/0 Grand Master Thần Ma
16 AnhLaDen 100/0 Grand Master Thần Ma
17 HienWine 100/0 First Class Thần Ma
18 RFMaster 100/0 Soul Master Thần Ma
19 bibonashe 100/0 Bloody Summoner Thần Ma
20 CanTop51 100/0 Hight Elf Thần Ma
21 acchinh 100/0 Rage Fighter Thần Ma
22 OngNoi 100/0 Muse Elf Thần Ma
23 Amumu 100/0 Rage Fighter Thần Ma
24 CoGiHot 100/0 First Class Thần Ma
25 BanhTuCung 100/0 Hight Elf Thần Ma
26 SidaLop3A 100/0 Rage Fighter Thần Ma
27 BupBep 100/0 First Class Thần Ma
28 VipNet2 100/0 First Class Thần Ma
29 LanhLung 100/0 First Class Thần Ma
30 axcww34 100/0 Dark Knight Thần Ma
31 nono 100/0 Soul Master Thần Ma
32 TuHai 100/0 First Class Thần Ma
33 star 100/0 Soul Master Thần Ma
34 ThanMa 100/0 First Class Thần Ma
35 HaiYen 100/0 First Class Thần Ma
36 MrTri 100/0 Grand Master Thần Ma
37 pichu 100/0 Bloody Summoner Thần Ma
38 kkkkk 100/0 Rage Fighter Thần Ma
39 cave 100/0 Hight Elf Thần Ma

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments