Tổng kết Event Phú Hộ tháng 8 và nạp thẻ tích lũy

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top nạp thẻ tích lũy tháng 8 – Khát Vọng như sau :

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 EmKHOAI 7150000
2 Minato 6450000
3 ZzTRANGzZ 6000000
4 Koquenai 5000000
5 January 5000000
6 Cheese 1300000
7 BoTrung21 1000000
8 Zori 520000
9 CaoTien 500000

Thời gian trao giải 20h30 ngày 8/9 tại Davias 2 Sever 1 !

Nội dung phần thưởng :

Tích lũy nạp thẻ tháng 8/2018 : (Trong thời gian 08/08 – 31/08)
- Nạp 1.000.000 :  1 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo
- Nạp 2.000.000 : 2 Lông vũ Condor/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 5 Ngọc Socket
- Nạp 3.000.000 : 1 Wing 3 Luck/ 5 Ngọc Hoàn Hảo / 5 Ngọc Socket / 5 Ngọc May Mắn

- Đặc biệt : Đạt các mốc quan trọng sau sẽ nhận được phần thưởng giá trị :

Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game Quà hiện vật
5.000.000 1 Wing 3 + Luck + 1 opt
1 Ngọc Level
Bộ Ringpent 2 opt
10.000.000 1 Wing 3 + Luck + 2 opt
2 Ngọc Level
Bộ Ringpent 3 opt
15.000.000 1 Wing Season 8 Luck + 2 opt
3 Ngọc Level
1 Bộ Ringpent 4 opt

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments