Danh sách TOP 10 Lần IV – Sever Phục Sinh 2018

BQT Mu Sài Gòn xin công bố danh sách TOP 10 Đua TOP lần IV Max 450 Resets/Relife2 – Phục Sinh như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 HanGhe 450/2 Blade Master Phục Sinh 7/5/2018 0:09
2 Alo1234Alo 450/2 Dimension Master Phục Sinh 7/5/2018 3:34
3 HungBa 450/2 Dimension Master Phục Sinh 7/5/2018 10:33
4 akayake 450/2 Dimension Master Phục Sinh 7/5/2018 16:05
5 HoaDaiKa 450/2 Blade Master Phục Sinh 8/5/2018 6:43
6 Ozawa 450/2 Blade Master Phục Sinh 8/5/2018 12:20
7 DKNY 450/2 Blade Master Phục Sinh 8/5/2018 12:23
8 CoThienLac 450/2 Dimension Master Phục Sinh 8/5/2018 16:28
9 ZebRa 450/2 Blade Master Phục Sinh 8/5/2018 16:51
10 BaVuong 450/2 Blade Master Phục Sinh 8/5/2018 20:29

Sau khi trao giải sẽ không khống chế Reset và mở Relife tối đa 5 lần giống Server Truyền Thuyết trước đây !!!

BQT sẽ tiến hành trao giải Gcoin trước, vật phẩm các bạn vui lòng để trống 1/3 thùng đồ chung để BQT tiện trao giải.Xin chúc mừng các chiến binh có tên trong danh sách !

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments