Danh sách TOP 10 Alpha Phục Hưng và các nhân vật Max 100 Resets

Trước tiên Mu Sài Gòn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thời gian Thế hệ
1 Dk89Pro 100/0 Rage Fighter 24/07 07:30:12 Phục Hưng
2 LuCy 100/0 Soul Master 24/07 07:34:11 Phục Hưng
3 7Color 100/0 First Class 24/07 07:57:54 Phục Hưng
4 Captrain 100/0 Grand Master 24/07 08:09:31 Phục Hưng
5 pmvq 100/0 First Class 24/07 08:14:41 Phục Hưng
6 LaoTam 100/0 First Class 24/07 08:27:12 Phục Hưng
7 24hOnline 100/0 First Class 24/07 08:42:30 Phục Hưng
8 MaSoi 100/0 Blade Master 24/07 08:44:52 Phục Hưng
9 LaoTu 100/0 Soul Master 24/07 13:13:57 Phục Hưng
10 henrytat 100/0 First Class 24/07 13:48:00 Phục Hưng

Danh sách nhận giải 50k :

Nhân vật (RS/RL)
pmvq 100/0
Dk89Pro 100/0
LaoTam 100/0
ngayxua 100/0
24hOnline 100/0
GaTapChoi 100/0
mafia 100/0
TamHonGia 100/0
James 100/0
henrytat 100/0
7Color 100/0
Captrain 100/0
0oJorkero0 100/0
MaSoi 100/0
DauBuoi 100/0
ongnoi1 100/0
CoVeCang 100/0
Black 100/0
karulat 100/0
AnhLaVip 100/0
LunLun 100/0
RFBaDao1 100/0
Lion 100/0
Expect 100/0
LaoTu 100/0
ChienBinh 100/0
ConchoHai 100/0
Bato 100/0
Olala 100/0
Horro 100/0
HoatanRF 100/0
CuCai 100/0
Vanhelsin 100/0
AAWD 100/0
Kemda 100/0
BaVuong 100/0
bomB 100/0
Lucifer 100/0
HungBa 100/0
LuCy 100/0
ttttc 100/0
cccbom 100/0
mymy 100/0
ttttttc 100/0
ToiLAToi 100/0
Olele 100/0
NuThan 100/0
Bohugn 100/0
13c12 100/0
BBBBBBBBBB 100/0
123cCCC 100/0
VVVVVVV 100/0
HoaiBao 100/0
xMaTocDox 100/0
1stCatBui 100/0
HoatanSUM 100/0

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !

Comments

comments