12h00 Ngày mai 29/07 mở RS qua 100 và đua TOP Lần II

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Resets qua 100 lần và giới hạn Reset từ 12h00 ngày 29/07/2017. Bên cạnh việc mở Resets sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần II” nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 29/07/2017
Kết Thúc: Có 10 người đạt 350 Reset

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 15 Ngọc Socket + 200.000Gcoin
Top 2: 10 Ngọc Socket + 150.000Gcoin
Top 3: 10 Ngọc Socket + 100.000Gcoin
Top 4-5: 5 Ngọc Socket + 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần II này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :

Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 41 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 12 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 15 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 20 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 28 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 41 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 350 lần RS (Lv1)

Danh sách TOP Open hôm nay BQT sẽ tổng kết và trao giải

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments