Ngày mai 26/09 mở Relife Sever Phục Hưng và đua TOP lần III

Mu Sài Gòn xin thông báo mở Relife sever Phục Hưng từ 12h00 ngày 26/09/2017. Bên cạnh việc mở Relife sẽ có 1 Event nhỏ “Đua TOP lần III” nội dung như sau:

Có 5 mức giải thưởng cho 10 nhân vật đứng đầu Bảng Xếp Hạng

Bắt đầu sự kiện: 12H00 – 26/09/2017
Kết Thúc: Có 10 người đạt 400 Reset/ Relife 1

PHẦN THƯỞNG

Top 1: 250.000Gcoin
Top 2: 150.000Gcoin
Top 3: 100.000Gcoin
Top 4-5: 100.000GcoinKM

Top 6-10: 50.000GcoinKM

Trong thời gian đua TOP lần III này BQT sẽ giới hạn Reset, cụ thể :

Giới hạn Reset trong ngày
Nhân vật đứng TOP >50 được Reset tối đa 41 lần / ngày
TOP Reset/ngày
TOP 1-10 Reset tối đa 8 lần / ngày
TOP 11-20 Reset tối đa 10 lần / ngày
TOP 21-30 Reset tối đa 13 lần / ngày
TOP 31-40 Reset tối đa 18 lần / ngày
TOP 41-50 Reset tối đa 26 lần / ngày
TOP > 50 Reset tối đa 39 lần / ngày

Về việc xếp hạng các TOP sẽ được tính như sau:

- Sẽ xếp hạng theo thứ tự đạt mốc 400 lần RS (Lv1)

Mu Sài Gòn kính báo !

Comments

comments